skypark24.pl

Szkolenia dla studentów psychologii.

Wejście na rynek pracy absolwenta psychologii nie jest łatwy. Ma tytuł, dyplom i...... nic poza tym. Zrealizowany jest program nauczania wymagających studiów, natomiast trudno jeszcze mówić o pełnym przygotowaniu do zawodu.

Bardzo pomocne są dodatkowe kursy i szkolenia, które z...